А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейхан, Х. Досмұхамедұлы. "ХХ ғасыр басындағы Алаш әдебиеттануы". Классикалық зерттеулер 9-том