"Әдебиеттану және әдеби сын (1960-1990)". Классикалық зерттеулер 34-том.