Әл-Фарабидің философиялық мұрасынан. Әріптер кітабы