Әл-фарабидің философиялық мұрасынан. Философияның дінге қатынасы