Әл-Фарабидің философиялық мұрасынан. Ғылымның логикалық негіздері