Әл-Фарабидің философиялық мұрасынан. Мемлекеттік қайраткердің нақыл сөздері