Абдилда Тажибаев. Олендер. 1957-1976

ҚҰЙШЫ, ДОСЬІМ

Құйшы, досым, күтпейікші тамақты,

Тартып - тартып алайықшы шарапты.

Көңліміздің тозаңы бір басылсын,

Көзіміздің кірбеңі бір ашылсын.

Құйшы, досым, күңгірт ойлар серпілсін,

Кеудемдегі аласапыран сел тынсын.

Қуанышым қыранша бір сілкінсін,

Тұман ойлар тұманша бір жыртылсын.

Шырқайықшы, шырқайықшы Нартайша,

Накеңді ойлар шіркін жігіт қартайса.

Басташы әнді, тар бөлмеміз кеңейсін,

Келсін достар, қатарымыз көбейсін.

Келсін достар, келсін түгел, жиналсын,

Домбырадан ұсынатын күйді алсын,

Жүректерден ұсынатын сыйды алсын,

Көтере алмай көп сыйларды қиналсын.

Басташы әнді, тар бөлмеміз кенейсін,

Келсін достар, қатарымыз көбейсін.

Көңліміздің тозаңы бір басылсын,

Көзіміздің кірбеңі бір ашылсын.