"Қазақ театртану ғылымы (қалыптасу кезеңі)". Классикалық зерттеулер 8-том