Қисса Хазіреті Оспан разы Алла Анһудың қонаққа шақырғаны